Algemene voorwaarden verhuur

Deze algemene reservering- en huurvoorwaarden vormen onderdeel van de overeenkomst tussen u (hierna te noemen de huurder) en Kunuku Arawak te Bonaire

Middels de boeking gaat huurder akkoord met deze voorwaarden

Algemeen

a.       De door u gehuurde vakantiewoning is particulier bezit. Wij stellen het zeer op prijs, dat u voorzichtig bent met onze eigendommen.  

b.      Huurder zal de gehuurde vakantieaccommodatie als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen, waarbij hij zich verbindt alle schaden door zijn toedoen of nalatigheid aan de vakantieaccommodatie, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van de vakantieaccommodatie, de stoffering of het huisraad.

c.       Huurder verbindt zich na afloop van de  huurtermijn de vakantieaccommodatie met de zich daarin bevindende inventaris schoon af te leveren.

d.      Verhuurder is niet aansprakelijkheid voor diefstal, vermissing of schade van / aan artikelen van huurder tijdens de verhuur periode.

e.       Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners van het pand en vakantiepark.

f.        Roken in het huis is niet toegestaan

Reserveren

Na ontvangst van de bevestiging van de gemaakte reservering zal huurder aan verhuurder binnen 14 dagen een aanbetaling van 50% van de huursom  doen. Het resterende bedrag van de huur zal binnen 4 weken voor aanvang vakantie worden betaald.

Verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebreke-stelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn:

a.       indien het voorschot niet is voldaan op het in de bevestiging vermelde tijdstip;

b.      indien bij de aanvang van de huurperiode de volledige huursom niet is voldaan;

c.       indien huurder gehuurde vakantieaccommodatie bewoont met meer dan het schriftelijk overeengekomen aantal personen inclusief kinderen en huisdieren

d.      indien huurder zonder schriftelijke toestemming van verhuurder een huisdier meebrengt;

e.       indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat;

Huurder is aansprakelijk voor de volle huursom inclusief toeristenbelasting in de sub a, b, c, d en e genoemde gevallen.

 Annulering

Annulering door huurder dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering is huurder de volgende bedragen verschuldigd:

  • 50% van de huurprijs tot 30 dagen voor de dag van aanvang van de huurperiode
  • 100% van de huurprijs vanaf 30 dagen voor de dag van aanvang van de huurperiode

Huurprijs

In de huurprijs zijn inbegrepen:

a.       Electra en water: bij normaal gebruik
b.      Parkeerplaats: 1 auto
c.       WiFi & Kabel TV: wanneer dit onverhoopt niet werkt, bestaat er geen recht op restitutie
d.      2 Fietsen: wanneer de fietsen onverhoopt niet werken, bestaat er geen recht op restitutie of vervanging. Mocht er schade (of diefstal) ontstaan aan de fietsen, direct melden aan verhuurder.
e.       Kussen en dekbedden

Verplichte bijkomende kosten

a.       Eindschoonmaak. Wij vragen u wel:

  1. Prullenbakken te legen in de centrale afvalcontainers op het park
  2. Vaatwasser uit te ruimen.
  3. Geen etenswaren achter te laten
  4. Vloer stofzuigen

b.      Toeristenbelasting €1.30 p.p.p.n.

 Vrijwillige bijkomende kosten

a.       Huisdieren mogen uitsluitend worden meegebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder tegen het daarvoor geldende tarief. Max 2 per boeking

b.      Handdoekenpakket (kleine en grote handdoek)

c.       Beddengoed pakket (Hoeslaken, dekbedhoes, kussensloop (opgemaakt bij aankomst). Het is verboden de bedden zonder lakens en slopen te beslapen.

Werkzaamheden

Het kan voorkomen dat tijdens uw verblijf het onkruid wordt gewied of dat er ander klein technisch

onderhoud in of aan  de woning gepleegd wordt (bijvoorbeeld onderhoud CV-installatie).

Helaas is het niet altijd mogelijk deze werkzaamheden op de wisseldag in te plannen. Wij danken u voor uw begrip.